Wczytuję dane...
Model: 1620857
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Producent: Tetra Pond
Tetra Pond AlgoRem Preparat pozwala szybko usunąć zakwity wody (glony planktonowe). Działa w sposób przyjazny dla środowiska. -Nie należy stosować w obecności jesiotrów -glony zostają związane w cząstki, które mogą w łatwy sposób ulec biologicznemu rozkładowi albo zostać usunięte w spoób mechaniczny -Działa w ciągu zaledwie kilku godzin -skutecznie usuwa podstawowy składnik odżywczy glonów (fosforany) -oczyszcza wodę nie zakłócając naturalnej równowagi środowiska wodnego -nie zawiera substancji toksycznych, chemicznych środków do zwalczania glonów oraz herbicydów -Niezwykle łatwe i precyzyjne dawkowanie ważne: przed każdorazowym zastosowaniem preparatu należy upewnić się, że twardość węglanowa wody przekracza 4°dH. W przeciwnym razie środek może spowodować zachwianie naturalnej równowagi środowiska wodnego i mieć szkodliwy wpływ na ryby Opakowanie: 1l
Polecamy

<!-- Messenger Wtyczka czatu Code -->

<div id="fb-root"></div>

<!-- Your Wtyczka czatu code -->
<div id="fb-customer-chat" class="fb-customerchat">
</div>

<script>
var chatbox = document.getElementById('fb-customer-chat');
chatbox.setAttribute("page_id", "242757199180108");
chatbox.setAttribute("attribution", "biz_inbox");
</script>

<!-- Your SDK code -->
<script>
window.fbAsyncInit = function() {{|br />FB.init({{|br />xfbml : true,
version : 'v12.0'

(function(d, s, id) {{|br />var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk/xfbml.customerchat.js';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
</script>