Wczytuję dane...
O sklepie

Witamy w systemie hurtowni zoologicznej World-Pets przeznaczonym dla klientów biznesowych oraz partnerów handlowych.

Do pełnej aktywacji konta niezbędne będą skany nastepujących dokumentów:

 • Aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • NIP
 • Regon
Prosimy o zapoznaniem się z regulaminem sklepu

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży pod numerem: 58 350 82 72.

Lub bezpośrednio:

Joanna Kaźmierczak

 • tel. 533-343-338
 • e-mail: jk@worldpets.pl

  <!-- Messenger Wtyczka czatu Code -->

  <div id="fb-root"></div>

  <!-- Your Wtyczka czatu code -->
  <div id="fb-customer-chat" class="fb-customerchat">
  </div>

  <script>
  var chatbox = document.getElementById('fb-customer-chat');
  chatbox.setAttribute("page_id", "242757199180108");
  chatbox.setAttribute("attribution", "biz_inbox");
  </script>

  <!-- Your SDK code -->
  <script>
  window.fbAsyncInit = function() {{|br />FB.init({{|br />xfbml : true,
  version : 'v12.0'

  (function(d, s, id) {{|br />var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk/xfbml.customerchat.js';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  </script>